Hồ Lô Bát Bảo

Chất liệu: Gỗ Đào
Kích thước:
Hồ lô:  3.8 cm x 2.2 cm
Dây:  40 – 45 cm
Giá: 90.000 Số lượng:

Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm

Mô tả

Chuỗi Hồ Lô Bát Bảo gồm 8 hồ lô nhỏ bằng gỗ đào hợp thành. Chuỗi hồ lô có công dụng hộ thân, trấn trạch, hóa giải hung sát, chiêu tài lộc. Thích hợp để treo trong xe, phòng khách gia đình, khu vực làm việc, ban thần tài.


Liên Hệ