Chuỗi tiền Cửu Đế

Chuỗi tiền Cửu Đế

Chiều dài: 30 cm
Chất liệu: Đồng thau
  • Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tiền xu Cửu đế là chuỗi 9 đồng xu được xâu kết lại với nhau, mỗi đồng tượng trưng cho một vị Hoàng đế uy quyền, cường thịnh nhất. Các đồng xu này có trường khí mạnh mẽ, giúp chủ nhân tăng cường tài vận, hóa giải sát khí, thích hợp bố trí tại góc nhà hoặc cửa ra vào phía Tây, quầy thu ngân, khu vực thần Tài, xe hơi. Chuỗi tiền Cửu Đế thường phối hợp với chuỗi tiền Ngũ Đế theo ý “Chân Long Thiên Tử, Cửu Ngũ Chí Tôn”. 

Do Càn tượng trưng cho trời, Khôn tượng trưng cho đất, mà quẻ Càn đứng đầu 64 quẻ trong Chu Dịch. Càn là cực dương cực thịnh. Trong quẻ Càn lại có hào “Cửu Ngũ” tức hào thứ 5, là tốt nhất. Cho nên người ta dùng “Cửu Ngũ” để đại biểu cho đế vương chí tôn. Ngoài ra, hào từ ở hào “Cửu Ngũ” của quẻ Càn là “Phi Long Tại Thiên” cho nên được đế vương dùng đến.


Liên Hệ