Lư Xông Trầm (Tạm hết)

Lư Xông Trầm (Tạm hết)

Chất liệu: Gốm sứ
Trọng lượng: 0.2 kg
Đường kính miệng: 07 cm
Kích thước: 7.5 cm x 10 cm 
  • Thông tin sản phẩm

Liên Hệ