Đế cắm Ganesh

Đế cắm Ganesh

Chất liệu: Cẩm Thạch
Kích cỡ: 25.5cm x 3.7cm x 5.7cm
Giá: 330.000 Số lượng:

Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm

Liên Hệ