Bật Lửa Hình Phật

  • Thông tin sản phẩm

Mô tả

Bật lửa kiểu Zippo, bao gồm hình tượng:

Văn Thù Bồ Tát
Phổ Hiền Bồ Tát
Địa Tạng Bồ Tát
Quan Âm Bồ Tát

MIỄN PHÍ NẠP XĂNG CHẤT LƯỢNG CAO, NHẠY LỬA, CHỐNG GIÓ TỐT


Liên Hệ