HOÀNG NGỌC

HOÀNG NGỌC

Hoàng Ngọc còn có tên gọi là Hoàng Mã Não, Hoàng Kim Ngọc do đặc trưng màu vàng bóng như sáp và tính ôn nhuận của mình.
Thành phần chủ yếu của Hoàng ngọc là tinh thể calcite và kim loại crôm. Hoàng ngọc chủ yếu khai thác từ mỏ nằm ở dãy núi Đàm Sơn, Vân huyện, tỉnh Hà Bắc, một số nơi khác ở tỉnh Hà Nam. Đàm Sơn Trấn được xem là quê hương của Hoàng ngọc. Ngọc ở nơi này sáng bóng do có lớp địa chất tốt nhất châu Á.
Tiểu Mễ Hoàng Ngọc là một trong những loại ngọc quý. Chất ngọc thanh nhã, hiệu ứng ánh sáng, phản chiếu đẹp đẽ.
Giá cả ngọc Tiểu Mễ loại A cao hơn ngọc A Phú Hãn. Do nguồn ngọc tự nhiên bị hạn chế khai thác mà giá Hoàng Ngọc trung bình tăng đến 15% mỗi năm.

Chia sẻ